U kunt uw aanslag betalen via automatische incasso. Het aanslagbedrag wordt dan in minimaal 4 en maximaal 10 termijnen automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Hiervoor dient u wel een machtiging af te geven (als u dit niet al gedaan heeft in voorgaande jaren). Het voordeel van betalen via automatische incasso is dat u uw aanslag gespreid betaalt.

U kunt een machtiging tot automatische incasso afgeven via uw persoonlijke pagina. Ook kunt u de machtigingskaart gebruiken die bij het aanslagbiljet is gevoegd. Deze kaart kunt u ook telefonisch aanvragen via 088-8420420.

Als u een machtiging afgeeft vóór de 12e van een maand, zal de automatische incasso nog dezelfde maand ingaan. Wordt uw machtiging ontvangen ná de 12e van een maand, dan vindt de eerste automatische afschrijving pas plaats in de eerstvolgende maand.

Lees meer over automatische afschrijving in de rubriek 'Betalen' in de meest gestelde vragen.