BsGW en de Limburgse gemeenten bestrijden het beeld dat door de Waarderingskamer wordt opgeroepen over de kwaliteit van hun WOZ-bestanden. Volgens de Waarderingskamer zouden gemeenten de kwaliteit van hun bestanden in de afgelopen jaren hebben laten ‘versloffen voorafgaand aan de overgang naar BsGW door gebrek aan motivatie’. Noch BsGW, noch de deelnemende gemeenten herkennen zich hierin.

Lees meer in dit persbericht.