Per 1-1-2015 werken 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen samen in BsGW. Dat betekent dat in deze dertig gemeenten een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen wordt bezorgd. De meeste aanslagen¬†worden in de maand februari bezorgd. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar.

In gemeenten die niet deelnemen in de belastingsamenwerking BsGW wordt géén gecombineerd aanslagbiljet bezorgd. Klik hier om te zien welke gemeenten dit betreft. Burgers en bedrijven van deze gemeenten ontvangen een belastingaanslag met alleen de waterschapsbelastingen. De meeste¬†belastingaanslagen worden bezorgd in de tweede helft van maart. Een aantal burgers en bedrijven ontvangen de aanslag later in het jaar.


 

Regel uw belastingzaken online

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw Digid. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en een kwijtscheldingsformulier aanvragen.

Telefonisch bereikt u BsGW via 088 8420 420 (lokaal tarief). Houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. U kunt via de telefoon ook formulieren bestellen zonder tussenkomst van een medewerker, 24 uur per dag 7 dagen per week. De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u op werkdagen van 8.30 -17.00 uur graag van dienst.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuur uw reactie dan naar BsGW, Postbus 1271, 6040 KG Roermond.