Op 30 november jl. is BsGW geïnformeerd door een leverancier die onder andere voor BsGW in het kader van de wet WOZ werkzaamheden heeft uitgevoerd, dat van een medewerker van deze organisatie een laptop is gestolen. De leverancier meldde dat mogelijk gegevens van inwoners en bedrijven van enkele bij BsGW aangesloten gemeenten op deze laptop hebben gestaan. Dit betreft de gemeenten Beek, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Stein en Venlo.

BsGW vindt het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling.

De betrokken leverancier heeft aangifte bij de politie en een melding bij de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gedaan. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven over welke informatie er op de laptop stond. Er was geen backup beschikbaar van de gestolen laptop.

Mogelijk datalek

BsGW kan niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden konden worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd en doet daarom aangifte bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Via berichtgeving op onze website, de website van de betreffende gemeenten en via de pers informeren wij tevens inwoners en bedrijven uit de betreffende gemeenten.

Welke gegevens stonden mogelijk op de laptop?

Omdat de leverancier werkzaamheden voor BsGW heeft uitgevoerd in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting in 2013 (Beek en Stein 2016) is het mogelijk dat de laptop de volgende herleidbare gegevens uit deze periode bevat:

• Burgerservicenummer

• Achternaam en initialen

• Adres

• Geboortedatum

• Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Let op: het is niet zeker dat gegevens van deze gemeenten op de laptop stonden. Verder zijn geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat deze gegevens op de laptop stonden.

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?

Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van gegevens. Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens valt niet uit te sluiten. Wij adviseren inwoners bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen met BsGW op 088-8420420.

Het is raadzaam alert te zijn op onregelmatigheden. Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude valt te lezen hoe misbruik van persoonsgegevens kan worden voorkomen.

BsGW onderneemt actie

BsGW onderzoekt met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Ook zijn we alert op signalen van misbruik. BsGW doet sinds 2014 geen zaken meer met betreffende leverancier.

Informatie

Voor nadere informatie naar aanleiding van dit bericht, klik hier.

Vragen

 

Mochten inwoners en bedrijven uit de betreffende gemeenten vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan willen we die graag beantwoorden. BsGW is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 088-8420420.