Voor de beschikkingen met dagtekening 28/2/17 is de termijn om bezwaar in te dienen inmiddels verlopen. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking worden ingediend. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.
 

Heeft u een bezwaarschrift ingediend?
BsGW moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ingediend. Formeel kunt u de uitspraak op uw bezwaar dus verwachten vóór 31 december. Wij werken er echter hard aan om u deze uitspraak zo spoedig mogelijk toe te sturen.