Als huiseigenaar ontvangt u vaak een aanbieding van een WOZ-bureau. Deze bieden u aan namens u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. En dat zonder kosten. Hierover informeren we u graag meer. Voor u zijn er namelijk geen kosten aan verbonden, maar toch heeft bezwaar indienen via een WOZ-bureau nogal wat gevolgen.

Kostenvergoeding
Een WOZ-bureau heeft als gemachtigde recht op een proceskostenvergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift. Dit geldt alleen als de WOZ-waarde ook te hoog blijkt te zijn. Hoeveel te hoog is hierbij niet van belang. Uw gemeente is jaarlijks veel geld kwijt aan deze vergoedingen.

Rekenvoorbeeld
Een WOZ-bureau maakt namens u bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Hieruit blijkt dat de WOZ-waarde € 315.000 bedraagt en niet € 325.000. Het WOZ-bureau ontvangt voor het indienen van dit bezwaar een standaardbedrag van € 498,00. Dit bedrag kan nog verhoogd worden met een vergoeding voor het taxeren van de woning. Ter vergelijking, u zelf betaalt na het bezwaar € 10,00 tot € 20,00 minder per jaar.
 

WOZ-waarde op beschikking   €    325.000
WOZ-waarde na bezwaar        €    315.000
     
Vermindering onroerende-zaakbelasting na bezwaar             * € 12,70
Vermindering watersysteemheffing gebouwd na bezwaar         € 2,49
Totaal vermindering van de aanslag                                       € 15,19
     
Kosten voor gemeente    
Proceskosten bezwaarschrift                                                   € 249,00
Proceskosten hoorzitting                                                         € 249,00
Kosten opmaken taxatieverslag (2 uur)                                    € 100,00
Totaal kosten voor de gemeente                                              € 598,00
     
* uitgaande van het tarief van de gemeente Maastricht. Tarief is voor iedere gemeente anders.    

Telefonisch contact
We raden u daarom aan altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen. In de meeste gevallen kunnen we u telefonisch al helpen. Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, passen we die zo snel mogelijk aan. U ontvangt hiervan per post een bevestiging. Ook is het mogelijk dat we met u afspreken bij u ter plekke te komen kijken. Zo kunnen we de waarde nauwkeurig bepalen.

Zelf bezwaar indienen
Wilt u toch bezwaar indienen? Dit kan eenvoudig digitaal op uw persoonlijke pagina. Hier kunt u aangeven waarom u de waarde te hoog vindt. Ook kunt u hier documenten (zoals foto’s of een taxatieverslag) bijvoegen.

Consumentenbond: "Opletten bij WOZ-bureaus"
In deze publicatie van de Consumentenbond waarschuwt de Consumentenbond dat wie gebruik maakt van gratis bemiddeling bij het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, alsnog met kosten geconfronteerd kan worden.