Elk jaar vinden controles plaats op het bezit van honden. De uitvoering van deze controle gebeurt in de in BsGW deelnemende gemeenten door controleurs van BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, vullen zij een aangiftebiljet in. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!

Identificatie
Het identificatiebewijs van de hondencontroleur bevat een persoonsfoto, bevat de handtekening van hemzelf en van de directeur van BsGW die hem machtigt om controles uit te voeren. Op de achterzijde staat een verwijzing naar de wettekst met betrekking tot de bevoegdheden van de controles. Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW of de Politie.

Aangifte
Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op deze website bij de meest gestelde vragen van uw gemeente.

Niet thuis?
Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt, en heeft de controleur het vermoeden dat er één of meer honden gehouden worden, dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina van de website van BsGW. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.
Burgers die geen internet hebben, kunnen telefonisch contact opnemen via 088 – 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-belastingtelefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.