Geautomatiseerde toetsing

Print

Bij een digitaal verzoek om kwijtschelding geeft u toestemming om uw gegevens te laten toetsen. Deze toetsing wordt uitgevoerd door het Inlichtingenbureau.

Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau (IB) toetst uw gegevens aan de voorwaarden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Ze gebruikt hiervoor de gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW).

Toekenning
Komt u op basis van deze toetsing in aanmerking voor kwijtschelding, dan wordt deze automatisch toegekend. U hoeft dan geen gegevens te verstrekken.

Geen automatische kwijtschelding
Het is mogelijk dat u op basis van de gegevens van het Inlichtingenbureau niet in aanmerking komt voor een automatische kwijtschelding. U hebt dan nog de mogelijkheid om aanvullende gegevens op te sturen als u van mening bent dat u wel in aanmerking komt hiervoor. U ontvangt hierover per post bericht.

Geen toestemming
De resultaten van de toetsing door het IB worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het is desondanks mogelijk dat u niet wilt dat uw gegevens automatisch getoetst worden. U kunt dan kwijtschelding aanvragen via het kwijtscheldingsformulier

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het Inlichtingenbureau op haar internetpagina.

Niveau omhoog
Bent u tevreden met dit antwoord? Ja / Helaas niet

We gebruiken cookies zodat U onze website zo goed mogelijk beleeft. Als U deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat U dat goed vindt.

Ik ga akkoord Lees meer