• home
  • Vragen mogelijk datalek
Print

Wat is er gebeurd?

De laptop van een leverancier, die voor bij BsGW aangesloten gemeenten werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) is gestolen. Mogelijk stonden er gegevens van inwoners (burgerservicenummers, achternamen en initialen, adressen en geboortedata) en bedrijven (inschrijvingsnummer KvK en RSIN-nummer) van de gemeenten Beek, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roemrond, Stein en Venlo op deze laptop.

Wanneer is BsGW hiervan op de hoogte gebracht?

BsGW is op 30 november geïnformeerd over een gestolen laptop van de leverancier.

Waarom is er niet met zekerheid te zeggen of mijn gegevens gelekt zijn?

Er is onderzoek gedaan om vast te stellen wat precies op de laptop stond. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. BsGW kan verder niet uitsluiten of gegevens op de laptop door onbevoegden zijn gebruikt of gelezen of zijn vernietigd.

Is er nu sprake van een 'datalek'?

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Omdat BsGW kan niet uitsluiten of persoonsgegevens op de laptop door onbevoegden gelezen, gebruikt of vernietigd zijn, is er mogelijk sprake van een datalek.

Zijn alleen de genoemde gemeenten getroffen?

Van de bij BsGW aangesloten gemeenten betreft het alleen de genoemde gemeenten Beek, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roemrond, Stein en Venlo. Daarbuiten zijn er meerdere gemeenten in Nederland gedupeerd.

Is er aangifte hiervan gedaan bij de politie?

Ja, de leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie.

Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om te zorgen dat in de toekomst mijn gegevens wel goed beschermd zijn?

BsGW doet vanaf 2014 geen zaken meer met de betreffende leverancier. BsGW onderzoekt samen met de leverancier hoe dit heeft kunnen gebeuren en bespreekt de maatregelen die nodig zijn om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Ook zijn we alert op signalen van misbruik.

Wat kan een kwaadwillende met deze informatie?

Met alleen het in bezit hebben van een Burgerservicenummer en persoonsgegevens is het risico klein dat men, met uw gegevens, identiteitsfraude zou kunnen plegen.
Om een identiteit vast te kunnen stellen is er bewijs nodig dat u die persoon bent.
Uw identiteit kan alleen vastgesteld worden door een combinatie van deze gegevens.
Maar het is verstandig om alert te blijven op mogelijk misbruik. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over hoe u misbruik van persoonsgegevens kunt voorkomen.

Wat moet ik doen bij vermoeden van misbruik?

We adviseren burgers die een vermoeden hebben van misbruik om dit bij ons te melden via telefoonnummer 088-8420 420.

We gebruiken cookies zodat U onze website zo goed mogelijk beleeft. Als U deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat U dat goed vindt.

Ik ga akkoord Lees meer